Category Archive : تاریخ و جامعه

0

شغل دوم معلمان؛ امتحان دادن جای دیگران! – فروشگاه مجازی پرشین

       تاریخ و جامعه      ۲۱ بهمن, ۱۳۹۶

روزنامه شهروند: «در کانال یکی از درس‌های تخصصی، معلمان در به‌ در دنبال نمونه‌ سوالات آزمون ضمن خدمت هستند. یک نفر می‌گوید یک فعالیت هم باید طراحی کنیم و دیگری می‌گوید همان نمونه سوالات نیم‌ترم دانش‌آموزان را بفرستیم، کافی است